Inschrijven

Voorinschrijving is mogelijk tot en met maandag 27 augustus 2018.
Na-inschrijven alleen via email: info@tri-ambla.nl en alleen voor de onderdelen die nog beschikbaar zijn.

Het deelnamepakket inclusief één bootticket voor personen- en MTB vervoer wordt toegestuurd. Dit geldt niet voor de deelnemers met een adres op Ameland en voor het 2e en/ of 3e lid van een team. Bij de inschrijving Tri-Ambla XXX of MMM is één bootticket inbegrepen (resterende tickets zelf aanschaffen).

Het bootticket wordt in de week voor het evenement in het deelnamepakket toegestuurd naar het opgegeven adres en is alle dagen geldig tot en met 9 september 2018 voor bootvervoer Holwerd-Ameland. Bij de retourvaart is geen controle. Kijk voor reserveren van voertuigen in combinatie met deelname bij Verblijf en Vervoer.

Deelname aan onderdeel NK Cross Triathlon is alleen mogelijk met een geldige atletenlicentie. Overige deelnemers voor de lange afstand kunnen aanmelden voor het onderdeel Tri-Ambla L.

The participants from abroad will have use the english registration form. The blue button will direct you to the right form.

Deutsche Teilnehmer müssen das englische Anmeldeformular benutzen. Der blaue Knopf führt Sie zur richtigen Form.

Nederlandse deelnemers die aanmelden via het Engelse inschrijfformulier ontvangen, net als de buitenlandse deelnemers, geen bootticket!

Inschrijven Individueel

NK Cross Triathlon

1,5 – 35 – 12

€ 67,50 (t/m 31 mei)
€ 75,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 82,50 (1 aug t/m 27 aug)

€ 66,00 (na 27 aug)
zonder bootticket

Huurchip: € 1,50

Tri-Ambla L

1,5 – 35 – 12

€ 62,50 (t/m 31 mei)
€ 70,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 77,50 (1 aug t/m 27 aug)
Daglicentie:  € 9,50
Huurchip: € 1,50

Tri-Ambla M

0,5 – 22 – 6

€ 48,50 (t/m 31 mei)
€ 56,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 63,50 (1 aug t/m 27 aug)
 Daglicentie: € 7,75
Huurchip: € 1,50

Inschrijven Team (trio/duo)

Univé Dichtbij XXX

1,5 – 35 – 12

€ 76,50 (t/m 31 mei)
€ 84,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 91,50 (1 aug t/m 27 aug)
€ 75,25 (na 27 aug)
zonder bootticket
Daglicentie:  € 9,50
Huurchip: € 1,50

Univé Dichtbij MMM

0,5 – 22 – 6

€ 72,50 (t/m 31 mei)
€ 80,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 87,50 (1 aug t/m 27 aug)
€ 71,00 (na 27 aug)
zonder bootticket
Daglicentie:  € 7,75
Huurchip: € 1,50

Inschrijven Rabobank Tri-Ambla Junior

Junior S (12+/14+)

0,125 – 10 – 2,5

€ 27,00 (t/m 31 mei)
€ 27,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 27,00 (1 aug t/m 27 aug)

€ 12,50 (na 27 aug)
zonder bootticket

Daglicentie:  € 3,00
Huurchip: € 1,50

Junior XS (8+/ 10+)

0,075 – 5 – 1,25

€ 18,00 (t/m 31 mei)
€ 18,00 (1 jun t/m 31 jul)
€ 18,00 (1 aug t/m 27 aug)
€ 10,00 (na 27 aug)
zonder bootticket
Daglicentie:  € 3,00
Huurchip: € 1,50

Inschrijfbepalingen

 • Met de inschrijving Tri-Ambla 2018 ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Deelnemers zijn verplicht de inschrijving af te ronden met een iDeal betaling.
 • Wanneer iDeal betaling niet mogelijk is graag contact opnemen met de organisatie.
 • Bezitters van een Groene Mylaps ChampionChip betalen € 1,25 voor gebruik.
 • Leden van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) die in het bezit zijn van een atletenlicentie betalen het inschrijfgeld als vermeld in de gelijknamige kolom. Alle overige deelnemers betalen voor een daglicentie. Meer informatie over de atleten- en daglicentie vind je op de website van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).
 • Indien een van de deelnemers van het team in het bezit is van een geldige NTB-licentie betaalt u het inschrijfgeld behorende bij een atletenlicentie.
 • Indien u in het bezit bent van een geldige KNZB  of KNWU-licentie krijgt u op vertoon van uw licentie de extra kosten voor een daglicentie op de wedstrijddag bij registratie geretourneerd.
 • Deelnemers met een adres op Ameland krijgen € 16,25 korting t/m 27 augustus i.v.m. bootticket. Kinderen t/m 11 jaar krijgen € 9,00 korting
 • Deelnemers uit het buitenland krijgen € 16,25 korting t/m 27 augustus i.v.m. bootticket.
 • Bij afmelding voor 18 augustus ontvangt je het volledige inschrijfgeld minus € 10,00 administratiekosten retour.
 • Vanaf 18 augustus vindt geen restitutie van inschrijfgeld meer plaats.
 • Voorinschrijven (met bootticket) is mogelijk t/m 27 augustus 2018.
 • Na-inschrijven (zonder bootticket) is mogelijk t/m 6 september 2018, indien de limieten van de verschillende startseries nog niet zijn bereikt. De na-inschrijvers dienen hun deelnamepakket op Ameland op te halen bij het secretariaat en zelf een bootticket aan te schaffen via de website van Wagenborg Passagiersdiensten.
 • Bij wijziging wordt geen geld gerestitueerd.
 • Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal die worden aangerekend.
 • Beeldmateriaal van het evenement kan zonder toestemming gebruikt worden voor publicatie.

Eigen risico

Iedere deelnemer aan Tri-Ambla doet mee, geheel op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken voor zover deze niet gedekt worden door de aanvullende verzekering van de Nederlandse Triathlon Bond. Dat geldt ook voor het zoekraken van (waardevolle) voorwerpen. Lees voor je eigen veiligheid en voor die van anderen alle informatie goed door en neem tijdens de wedstrijden geen risico’s.

Bij inschrijving geeft u aan zich te zullen houden aan de wedstrijdreglementen van de Nederlandse Triathlon Bond plus aanvullende reglementen, bepalingen en wedstrijdinstructies die op Tri-Ambla van toepassing zijn. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt t.b.v. de collectieve, door de NTB afgesloten aanvullende verzekeringen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt t.b.v. ledenwerfacties van de NTB. Uw aanmelding gaat over in een inschrijving nadat de atleet de inschrijfgelden heeft betaald aan Sporteiland.

Registration requirements

 • With the registration Tri-Ambla 2018 you agree with the general terms and conditions.
 • The registration fee has to be transferred within two weeks after registration to Sporteiland, account number IBAN: NL65 RABO 0312490690 / BIC: RABONL2U with reference Tri-Ambla 2018 and your full name.
 • Owners of a Green Mylaps ChampionChip pay € 1.25 for use.
 • Members of a National Triathlon Union who are in possession of an athlete’s license pay the registration fee as stated in the column of the same name. All other participants pay for a day license. More information about the athletic and day license can be found on the website of the Nederlandse Triathlon Bond (NTB).
 • If one of the participants of the team is in possession of a valid NTB license, you pay the registration fee belonging to an athlete’s license.
 • Participants with an address on Ameland will receive a € 16.25 discount up to 27 August in connection with a boat ticket. Children up to and including 11 years of age receive a € 9.00 discount.
 • Participants from abroad receive a € 16.25 discount up to and including 27 August in connection with a boat ticket.
 • If you cancel before 18 August 2018 you will receive the full registration fee minus € 10.00 administration costs.
 • From August 18th no refund of registration fee will take place.
 • After-registration is possible until 6 September 2018, if the limits of the different start series have not yet been reached. 
 • No money will be refunded in the event of a change.
 • If a surcharge applies for the newly chosen distance, it will be charged.
 • Visual material of the event can be used for publication without permission.
 • The participation package with all information can be picked up on Ameland at the secretariat.

Excess

Each participant in Tri-Ambla participates, entirely at his own risk. The participant indemnifies the organization against all claims insofar as these are not covered by the supplementary insurance of the Dutch Triathlon Association. This also applies to the loss of (valuable) objects. For your own safety and for those of others, read all the information carefully and do not take any risks during the matches.

Upon registration, you indicate that you will comply with the competition rules of the Nederlandse Triathlon Bond (NTB) plus additional regulations, stipulations and competition instructions that apply to Tri-Ambla. The information you provide will be used for the supplementary insurance policies taken out by the NTB. Your data can also be used for member site actions of the NTB. Your application will be transferred to a registration after the athlete has paid the registration fees to Sporteiland.

Payments from abroad

The participants from abroad will have use the english registration form and have to transfer the entrance fee to the following bank account:

SPORTEILAND, Leeuwarden, The Netherlands
IBAN: NL65 RABO 0312490690
BIC-Code: RABONL2U
Remarks: Startgeld Tri-Ambla and Name of the Participant