Parcours & WISSELZONES

Zwemparcours

De start van het zwemmen is op de oude steiger. De deelnemers rennen na het startschot eerst ca. 100m en gaan dan aan de linkerkant (oost) van de steiger het water in.

Na 1 ronde zwemmen (500 of 1000 meter)  komen de deelnemers in de haven via de trailerhelling uit het water en lopen dan ca. 250m naar WZ 1 voor eerste wissel.

Let op de nummering en de kleur van de eindboeien op de kaart.

Bekijk de kaart van het zwemparcours

Tri-Ambla Solo L en Tri-Ambla Team L (trio/duo)

1000 meter: deelnemers zwemmen een ronde van 1000 meter.

Tri-Ambla Solo M en Tri-Ambla Team M (trio/duo)

500 meter: deelnemers zwemmen 1 x ronde van 500 meter.

MTB parcours

Tri-Ambla Solo L en Tri-Ambla Team L (trio/duo)

MTB parcours 36 kilometer is een route van 1 ronde. De route is volledig gemarkeerd met plastic pijlen. Het deel naar de MTB-route en het deel terug naar de wisselzone wordt duidelijk aangegeven met grote witte bewegwijzerings borden. Volg deze instructies nauwkeurig.

Let op! Het is van groot belang om op het parcours tussen kilometer 29 en 30, waar de route terug in oostelijke richting teruggaat richting Nes op het (activiteiten)strand de waterlijn aan te houden. Volg de aanwijzingen op de borden. Er zijn hier outdoor bedrijven met eigen activiteiten! Het is verboden om hier een andere route te volgen. Deelnemers riskeren uitsluiting indien de aanwijzing niet worden opgevolgd.

 • Het parcours is direct off-road en al snel bevind jij je op single tracks (er is één stuk van ongeveer 50 meter verharde ondergrond in het begin);
 • Laat deelnemers die aangeven te willen passeren passeren;
 • Waarschuw andere fietsers die je wilt passeren door aan te geven aan welke kant je wilt passeren (“Links”, “Rechts”). Schreeuwen en ander minder prettige vormen van communicatie worden niet gewaardeerd;
 • Het opzij duwen van andere fietsers of andere onsportief gedrag is niet toegestaan.

 

Tri-Ambla Solo M en Tri-Ambla Team M  (trio/duo)

MTB parcours 17 kilometer is een route van 1 ronde. De route is aangegeven op de kaart

spa wegwijzerLet op de splitsing van de 17 kilometer en de 36 kilometer route. Deze splitsing is met borden aangegeven; na ca. 11,5 kilometer gaat de 17 kilometer route rechtsaf richting Strand en 36 kilometer gaat rechtdoor richting Hollum.

 • In de Wisselzone dien je zonder andere deelnemers te verhinderen naar je fiets te begeven en je hier voor te bereiden op de MTB etappe;
 • Voor jij je fiets pakt moet je helmbandje gesloten zijn. Anders wordt je bij de uitgang tegen gehouden en houd je anderen op;
 • Je mag in de Wisselzone niet fietsen of op zitten/staand op de fiets je verplaatsen;
 • Je mag pas buiten de Wisselzone op de MTB stappen;

Loopparcours

Tri-Ambla Solo L en Tri-Ambla Team L (trio/duo)

Loopparcours 10 km is 2 x ronden van 5 kilometer.

Tri-Ambla Solo M en Tri-Ambla Team M (trio/duo)

Loopparcours 5 km  is 1 x ronde van 5 kilometer.

spa wegwijzerDe routes zijn uitgezet met groene/gele pijlen.

Wisselzone 1 en 2

Tijdens de Tri-Ambla wordt gebruik gemaakt van 2 wisselzones. De MTB’s moeten op de genummerde plek worden opgehangen en de benodigde spullen kunnen erbij worden geplaatst.

Wisselzone 1 (WZ1) is op de dijk  bij de haven. Hier staan de MTB’s (+aanverwante materialen) klaar voor de wissel van het zwemmen naar het fietsen. Voor de start van de eerste wedstrijdserie dien je aangemeld te zijn en moet het materiaal op de daarvoor aangegeven plek (genummerd) gestald zijn! . Deelnemers zijn verplicht om hun spullen in de daarvoor bestemde opbergzakken te deponeren tijdens de wissel. Zie wedstrijdinformatie.

Wisselzone 2 (WZ2) is op de camping van Klein Vaarwater, helemaal achteraan aan de Klein Vaarwaterweg in Buren. Hier staan de schoenen klaar (zelf plaatsen) voor de wissel van het fietsen naar het lopen. MTB’s moeten hier weer opgehangen worden op de aangegeven genummerde plaatsen. Dit is ook de locatie van de finish na het lopen.

Materiaal Wisselzone

 • Je fiets wordt tot de sluiting van de wisselzone door ons bewaakt;
 • Je verlaat de Wisselzone via dezelfde locatie waar je deze binnen bent gekomen;
 • Medewerkers checken aan de hand van je startnummer of de fiets met corresponderend nummer bij jou hoort;
 • Het fietsbordje wordt bij het verlaten van de Wisselzone met je fiets ingenomen. Zonder fietsbordje en corresponderend startnummer krijg je je fiets niet mee!
Wisselzone 1 (WZ1)